Ani İşitme Kaybı

Ani işitme kaybı, bir veya her iki kulakta 72 saat içinde ortaya çıkan ve en az üç ardışık frekansta 30 dB veya daha fazla işitme kaybının gözlenmesidir. İşitme kaybı aniden veya birkaç saat içinde gelişebilir ve genel olarak tek taraflıdır. Hastalar işitme kaybına ek olarak etkilenen kulakta kulak çınlaması ve işitsel dolgunluktan şikayet ederler ve bazı hastalarda vertigo (baş dönmesi) görülür.

Ani işitme kaybı genellikle kulakta uğultu, çınlama, baş dönmesi, mide bulantısı, tek/çift taraflı işitme azlığı şikayeti ile meydana gelir. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden KBB uzmanına danışılmalıdır. Ani işitme kaybı acil hastalıklardan biridir. Hastalığın iyileşme oranını en çok etkileyen faktör tedaviye erken başlanmasıdır.